Burey Bhi Hum Bhale Bhi Hum Songs Lyrics

Burey Bhi Hum Bhale Bhi Hum
Director :
Sameer Kulkarni
Producer :
Aatish Kapadia,JD Majethia
Staring :
Firoz Irani,Arvind Vaidya , Ashiesh Roy, Monoj Goel, Harshada Khandvilkar, Priti Joshi, Piyush Ranade, Sheetal Thakkar, Srman Jain, Ashutosh Kulkarni, Parakh Madan, Shruti Bapna, Ritu Parmar, Prasad Barve, Bijal Batvia, Nitin Jain, Rocky Verma
Release Date :
16th March, 2009

Burey Bhi Hum Bhale Bhi Hum (Title) song lyrics from Burey Bhi Hum Bhale Bhi Hum