Shri Shiva Tandava Stotram Lyrics

"Shri Shiva Tandava Stotram" lyrics from Shri Shiva Mantra Shakti sung by ravindra sathe and music directed by ravindra sathe and composed by ravindra sathe

Singer(s):
Music Director(s):
Composer(s):

Shri Shiva Tandava Stotram Lyrics


Jata tavee gala jala prava hapa vithas thale
Galae..valambyalam bitaam bhujanga tunga malikaam
Damad damad damad daman ninaa davad damar vayam
Chakara chanda tandavam tanotu naha shivaha shivam

Jata kataha sambhrama bhraman nillimpa nirzaree,
Vilola veechi vallaree viraja mana moordhani,
Dhagad dhagad dhagaj jwalal lalata patta pavake,
Kishora chandra shekare ratihi pratikshanam mama

Dhara dharendra nandinee vilaasa bhandhu bhandura,
Sphuraddigan tasantati pramodha maana maanase,
Krupaa kataaksha dhoranee niruddha durdharaapadi,
Kwachid digambare mano vinodametu vastuni.

Jataa bhujanga pingala sphurat phana mani prabha,
Kadambakum kumadrava pralip tadig wadhuu mukhae,
Madaandha sindhu rasphurat waguttari yamedure,
Mano vinodamaddhutam bibhartu bhoota bhartari

Sahasra lochana prabhrut yashesha lekha shekhara,
Prasoona dhooli dhoranee vidhuu sarandhri peethabhuhu,
Bhujangaraja malaya nibaddha jaata jootaka,
Shriyai chiraya jaayatam chakorabandhu shekharaha

Lalaata chatwara jwalad dhananjaya sphulingabhaa,
Nipeeta pancha sayakam naman nilimpa nayakam,
Sudhaa mayookha lekhayaa virajamana shekharam,
Mahaa kapali sampade, shiroja talamastu naha

Karaala bhaala pattikaa dhagad dhagad dhagaj jwala-
Ddhananjayaa hutee kruta prachanda pancha sayakae,
Dhara dharendra nandinee kuchagra chitrapatraka
-prakalpanaika shilpini, trilochane ratir mama

Naveena megha mandalee nirudha durdhara sphurat,
Kuhoo nisheethi neetamaha prabandha bandha kandharaha,
Nilimpa nirzaree dharstanotu krutti sindhuraha,
Kalaa nidhaana bandhuraha shriyam jagat durandharaha

Prafulla neela pankaja prapancha kalima prabha-
-valambi kanttha kandalee ruchi prabaddha kandharam,
Smarschidam puraschidham bhavaschidham makhachidham,
Gajacchidaam dhakacchidaam tamantakacchidam bhaje

Akharva sarva mangalaa kalaa kadamba manjaree,
Rasa pravaha madhuri vijrumbhanaa madhu vratam,
Suraantakam, puraantakam, bhavaantakam, makhaantakam,
Gajaantakandhakaantakam tamantakaantakam bhaje

Jayatvadabhra vibhrama bhrama dbujanga masrhvasa-
-dvinirgamatkramasphurat karaala bhala havya vaat,
Dhimid dhimid dhimi dhvananmrudanga tunga mangala,
Dhwani krama pravartita prachanda tandavaha shivaha

Sprushad wichitra talpayorbhujanga mouktika srajor-,
Garishtha ratna loshthayoho suhrudwi paksha pakshayoho,
Trunaara vinda chakshushoho prajaamahee mahendrayoho,
Samam pravartyanmanaha kada sadaashivam bhajae

Kada nilimpa nirjari nikunja kotarae vasan,
Vimukta durmateehi sada siraha sthamanjalim vahan,
Vilolalola lochano lalaama bhaala lagnakaha,
Shiveti mantramuccharan kada sukhee bhavamyaham

Idam hi nityameva mukta muttamottamam stavam,
Pathan smaran bruvan naro vishuddhimeti santatam,
Hare gurau subhaktimashu yati naanyatha gatim,
Vimohanam hi dehinaam sushankarasya chintanam

Poojavasaanasamaye dashavaktrageetam,
Yaha shambhupoojanaparam pathati pradoshe,
Tasya sthiraam radha gajendra turanga yuktam,
Lakshmeem sadaiva sumukhim pradadaati shambhuhu

Iti shreeravana-krutam,
Shiva-tandava-stotram,
Sampoornam,

More songs lyrics from Shri Shiva Mantra Shakti.