Shiva Rudrastakam Lyrics

"Shiva Rudrastakam" lyrics from Shri Shiva Mantra Shakti sung by ravindra sathe and music directed by ravindra sathe and composed by ravindra sathe

Singer(s):
Music Director(s):
Composer(s):

Shiva Rudrastakam Lyrics


Shri rudrashtakam

Namaamishamishaana nirvaanna ruupam
Vibhum vyaapakam brahma veda svaruupam
Namaamishamishaana nirvaanna ruupam
Vibhum vyaapakam brahma veda svaruupam
Nijam nirgunnam nirvikalpam niriiham
Chidaakaashamaakaashavaasam bhajeham

Niraakaaram ongkara muulam turiiyam
Giraajnyaana go tiitam iisham giriisham
Karaalam mahaakaala kaalam kripaalam
Gunnaagaara samsaara paaram natoham

Tussaara-adri-samkaasha-gauram gabhiram
Mano-bhuuta-kotti-prabhaa-shrii shariiram
Sphuran-mauli-kallolinii caaru-ganggaa
Lasad-bhaala-baalendu kanntthe bhujanggaa

Calat-kunnddalam bhruu-sunetram vishaalam
Prasannaananam niila-kannttham dayaalam
Mrga-adhiisha-charma-ambaram munndda-maalam
Priyam shangkaram sarva-naatham bhajaami

Pracannddam prakrssttam pragalbham paresham
Akhannddam ajam bhaanu-kotti-prakaasham
Tryah-shuula-nirmuulanam shuula-paannim
Bhajeham bhavaanii-patim bhaava-gamyam

Kalaatiita-kalyaanna kalpa-anta-kaarii
Sadaa sajjanaananda-daataa pura-arii
Chid-aananda-samdoha moha-apahaarii
Prasiida prasiida prabho manmatha-arii

Na yaavad umaa-naatha-paada-aravindam
Bhajanti-iha loke pare vaa naraannaam
Na taavat-sukham shaanti santaapa-naasham
Prasiida prabho sarva-bhuuta-adhi-vaasam

Na jaanaami yogam japam naiva puujaam
Natoham sadaa sarvadaa shambhu-tubhyam
Jaraa-janma-duhkhaugha taatapyamaanam
Prabho paahi aapanna-maam-iisha shambho.

Rudraassttaka-idam proktam viprenna hara-tossaye
Ye patthanti naraa bhaktyaa tessaam shambhuh prasiidati

More songs lyrics from Shri Shiva Mantra Shakti.