Nadia (Episode 4) Lyrics

Nadia (Episode 4) lyrics from Coke Studio India – Season 2 sung by ashwin srinivasan, nicki wells and composed by nitin sawhney and lyrics written by nitin sawhney

Lyricist(s):
Composer(s):

Nadia (Episode 4) Lyrics


Kasturi tilakam
Lalat patle
Vashkh sthale kaustubham
Na sakre luv motikm
Kartale emm kare
Kankanam
Sarvange
Sarvange
Har chandanam sulalitam
Kanthecha mukta pali
Gopastri parihastita
Vijaya de
Gopal chhood mani

Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Bairee bhayrein
Bairee bhayrein
Bairee bhayrein

Mora sainyaan, bulaa ve
Mora sainyaan, bulaa ve
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Bairee bhayrein
Bairee bhayrein
Bairee bhayrein

Sune naahin
Sune naahin
Sune naahin
Sune naahin
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Bairee bhayrein
Bairee bhayrein

Mora sainyaan, bulaa ve
Mora sainyaan, bulaa ve
Nadiaan bairee bhayrein
Bairee bhayrein
Bairee bhayrein
Sune naahin
Sune naahin

Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Nadiaan bairee bhayrein
Bairee bhayrein
Bairee bhayrein
Sune naahin
Sune naahin
Sune naahin
Sune naahin.

More songs lyrics from Coke Studio India – Season 2.